Dự án cầu Vĩnh Tuy chưa hoàn thành đã bị “lấn”

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Trong quá trình thi công cầu Vĩnh Tuy, ngoài những “khúc mắc” về tài chính lại nảy sinh một vướng mắc mới là việc Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội đã thực hiện xây dựng một số tuyến ống cấp nước (trong phạm vi thu hồi đất của dự án cầu Vĩnh Tuy) mà không có sự thỏa thuận với BQLDA nên hiện tại các tuyến ống này đã bị... vướng vào kết cấu chính của dự án. Tuyến ống “sinh sau đẻ muộn” này sẽ phải di chuyển và “ngốn” thêm của Nhà nước 300 triệu đồng do chồng lên dự án cầu Vĩnh Tuy. >> Loại nhà thầu kém ra khỏi các công trình trọng điểm ở Hà Nội / Tháng 12, khởi công cầu Nhật Tân

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/99284.cand