Dư âm "Truyền thuyết Ju Mông" - Xem người ngẫm...

Thành công của một bộ phim phải được dựa trên nhiều yếu tố, từ đạo diễn, quay phim, diễn viên... đến các nhà đầu tư, hình thức quảng cáo, thậm chí phải được sự quan tâm của những người có trách nhiệm.