ĐTDĐ Q-Mobile T630: TV analog với anten “râu”

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Q-Mobile T630 có màn hình lớn, kích thước 3”, chất lượng hiển thị hình ảnh tốt với độ sáng đáng khen ngợi, có khả năng tự động xoay ngang nên đặc biệt thích hợp khi bạn xem TV.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?atcl_id=5f5e5d5b5b5959&t=mzdetail