ĐTDĐ Motorola ZN200: Chắc chắn và cứng cáp

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Có nhiều tính năng cơ bản của một ĐTDĐ ngày nay, chưa có giá chính thức tại Việt Nam cho sản phẩm này nhưng đây là model ĐTDĐ dành cho khách hàng tầm trung.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?atcl_id=5f5e5d5a5b5b5d&t=mzdetail