ĐTDĐ i-Mobile 518: Độc đáo âm thanh nền cho thoại

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Thiết kế chắc chắn, màn hình chất lượng tốt, iMobile 518 có một số tính năng cá nhân hóa độc đáo chưa từng có ở bất kỳ model ĐTDĐ nào khác tại thị trường Việt Nam.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?atcl_id=5f5e5d5d5f5858&t=mzdetail