DRL chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2017, tỷ lệ 20%

6 tháng đầu năm, CTCP Thủy Điện - Điện Lực 3 ghi nhận tổng doanh thu 53,53 tỷ và lợi nhuận sau thuế 35,51 tỷ đồng, Công ty điều chỉnh cổ tức còn 35,47%.

HĐQT CTCP Thủy Điện - Điện Lực 3 (HoSE: DRL) vừa có Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017. Theo đó, Công ty đã thống nhất tạm ứng 20% phần cổ tức của năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu tương ứng với 2.000 đồng/CP.

Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức là 11/09/2017.

Được biết, DRL hiện có vốn điều lệ 95 tỷ đồng, như vậy Công ty sẽ dự chi 19 tỷ để trả cổ tức đợt này. HĐQT của DRL cũng đã thống nhất điều chỉnh mức chi cổ tức 2017 từ 40% xuống còn 35,47%, như vậy DRL sẽ còn chi trả thêm 15,47% trong thời gian tới.

Ngoài ra, cũng tại cuộc họp HĐQT định kỳ quý II/2017, DRL đã thống nhất các số liệu kinh doanh 6 tháng đầu năm với sản lượng đạt 39,67 triệu kWh, tổng doanh thu 53,53 tỷ và lợi nhuận sau thuế 35,51 tỷ đồng, cổ tức 35,47%. Đồng thời thống nhất hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại Cư Jút, Đăk Nông năm 2017 với 100 triệu đồng.

Cổ phiếu của DRL đang được giao dịch với mức giá 44.800 đồng/CP vào cuối ngày 07/08/2017.