driVadz trao giải “Đề Pa” chương trình “làm đẹp xế yêu, rinh 200 triệu”.

    24H.COM.VN
    24H
    Gốc

    Ngày 19/11/2015 tại trụ sở của công ty cổ phần Đầu tư Bắc Thủ Đô – “Sân chơi quảng cáo” driVadz đã diễn ra lễ trao giải “Đề Pa” trong khuôn khổ chương trình khuyến mại “Làm đẹp xế yêu, rinh 200 triệu”.

    Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/thi-truong-24h/drivadz-trao-giai-de-pa-chuong-trinh-lam-dep-xe-yeu-rinh-200-trieu-c341a749953.html