DRH: Đầu tư tài chính cứu thua kết quả kinh doanh quý 3

Nguồn doanh thu chính trong quý III/2016 là doanh thu từ hoạt động tài chính. Công ty liên kết KSB đã tạm ứng cổ tức trong tháng 9 vừa qua. Tuy vậy, lợi nhuận quý III vẫn không mấy khởi sắc. Nhưng lợi nhuận 9 tháng đầu năm vẫn gấp đôi cùng kỳ.

CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ ước (mã DRH - HOSE) vừa công bố BCTC quý III/2016 với doanh thu hoạt động kinh doanh sụt giảm. Hoạt động tài chính và hoạt động khác mặc dù mang về nguồn thu đáng kể nhưng vẫn không đủ "kéo" lợi nhuận quý III của doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh thu hoạt động kinh doanh chính quý III đạt 9,4 tỷ đồng, chỉ tương đương 30% cùng kỳ.

Cùng kỳ năm trước, DRH thu về gần 23 tỷ đồng từ doanh thu môi giới bất động sản và gần 8,3 tỷ đồng từ bán phân bón. Trong khi đó, quý 3/2016 DRH chỉ thu về 5,26 tỷ đồng từ bán phân bón và 1,47 tỷ đồng từ bán bất động sản.

Nửa đầu năm 2016, DRH thu về khoản lợi nhuận khủng từ thu nhập khác, thì trong quý III/2016 DRH lại thu nguồn lớn từ doanh thu tài chính. Được biết, giữa tháng 9/2016, CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 với tỷ lệ 15%. DRH đang sở hữu hơn 22% vốn tại doanh nghiệp này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 76 tỷ đồng, vẫn giảm 34,6% cùng kỳ. Bù lại, doanh thu tài chính và thu nhập khác tăng.

Lợi nhuận sau thuế riêng quý III đạt 2,47 tỷ đồng, giảm 72,7% so với cùng kỳ. Tuy vậy, nhờ thu KQKD nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế 9 tháng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 18,71 tỷ đồng.

DRH: Đầu tư tài chính cứu thua kết quả kinh doanh quý 3 - Ảnh 1