Drew Barrymore và dự án mới

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Vừa mới hoàn thành xong He's Just Not That Into You, Drew Barrymore lại tiếp tục bận rộn với dự án mới. Lần này, “thiên thần của Charlie” sẽ không diễn xuất mà đóng vai trò nhà sản xuất trong bộ phim How to Be Single.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/9/11/261369.tno