Dragon Capital đăng ký bán ròng hơn 1,15 triệu cổ phiếu VNM

Cả ba giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/11 đến 20/12/2016.

Dragon Capital đăng ký bán ròng hơn 1,15 triệu cổ phiếu VNM - Ảnh 1

3 tổ chức ngoại do Dragon Capital quản lý là DC Developing Markets Strategies plc, CH SE Asia Investment Holding pte và Amersham Industries ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM - HOSE).

Theo đó, DC Developing Markets Strategies plc đăng ký mua 700.000 cổ phiếu VNM. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, tổ chức này sẽ nâng lượng cổ phiếu VNM nắm giữ từ 544.615 cổ phiếu (tỷ lệ 0,04%) lên 1,24 triệu cổ phiếu, (tỷ lệ 0,09%).

Tuy nhiên, Amersham Industries ltd đã đăng ký bán 1,62 triệu cổ phiếu VNM. Nếu giao dịch này được thực hiện thành công, Amersham Industries ltd sẽ giảm lượng cổ phiếu VNM nắm giữ từ 11,96 triệu cổ phiếu,(tỷ lệ 0,82%) xuống còn 10,34 triệu cổ phiếu, (tỷ lệ 0,71%).

Bên cạnh đó, CH SE Asia Investment Holding pte cũng đăng ký bán 236.865 cổ phiếu VNM (tỷ lệ 0,02%).

Cả ba giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/11 đến 20/12/2016.