DQC trả cổ tức 25% bằng tiền mặt và cổ phiếu

    Gốc

    Ngày 12/11, DQC sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá và cổ phiếu với tỷ lệ 20%...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080929110324929P0C7/dqc-tra-co-tuc-25-bang-tien-mat-va-co-phieu.htm