DPSS 2.41 - Hẹn giờ tắt máy, ngắt kết nối Internet

    Gốc

    DP Shutdown Scheduler 2.41 (DPSS 2.41) là công cụ nhỏ, dễ sử dụng sẽ giúp tự động tắt máy, đóng ứng dụng được chọn, ngắt kết nối Internet, khóa máy, tắt màn hình... vào thời điểm do bạn xác định. Chương trình nặng chỉ 399 KB

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=12794