DPR : 9 tháng vượt 57,5% kế hoạch lợi nhuận, tạm ứng cổ tức 10%

9 tháng, DPR đạt 409 tỷ đồng doanh thu và 104 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt hoàn thành 75,2% doanh thu vượt 57,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty CP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) vừa công bố nghị quyết HĐQT công ty tại kỳ họp lần thứ IV năm 2016. Tại cuộc họp, HĐQT DPR đã thông qua một số vấn đề về hoạt động kinh doanh và phương hướng hoạt động những tháng còn lại trong năm.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng 2016, HĐQT đã thông qua báo cáo tài chính với các chỉ tiêu như sau: Doanh thu 409 tỷ đồng, hoàn thành 75,2% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 104 tỷ đồng, vượt 57,5% kế hoạch.

Trong 9 tháng DPR đã khai thác được 8.823 tấn, đạt 65,5% kế hoạch. Lượng thu mua 1.720 tấn, đạt 43% kế hoạch. Tiêu thu 9.429 tấn, đạt 52,4% kế hoạch. Giá bán bình quân 30,5 triệu đồng tấn.

Về hoạt động của các công ty con trong 9 tháng. Công ty CP Đồng Phú – Đăk Nông hiện có tổng diện tích khai thác 240,23 ha, sản lượng 123,8 tấn, đạt 61,6% kế hoạch. Dự kiến sẽ hòa vốn trong năm nay; Công ty CP Cao su Đồng Phú – Kratie đã đưa vào khai thác thử nghiệm 320 ha; Công ty CP Cao su kỹ thuật Đồng Phú doanh thu đạt 57,2% kế hoạch, dự kiến doanh thu cả năm 1 tỷ đồng; Công ty CP Gỗ Đồng Phú có lợi nhuận sau thuế là 3,2 tỷ đồng; Công ty CP KDC Bắc Đồng Phú lợi nhuận 3,1 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm.

HĐQT cũng thông qua kế hoạch còn lại cho các tháng cuối năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

DPR : 9 tháng vượt 57,5% kế hoạch lợi nhuận, tạm ứng cổ tức 10% - Ảnh 1

Nguồn: PDR

Về phương hướng hoạt động, HĐQT DPR đã quyết định cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại CTCP Cao su Đồng Phú theo hướng tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm vốn vay xuống tỷ lệ 9:1. Đồng thời, triển khai dự án đầu tư Nhà máy chế biến mủ 10-20 tại Campuchia để phục vụ vườn cây khai thác những năm tới.

DPR sẽ giao khoảng 02ha lô đất tại Lô 1- Nông trường An Bình cho công ty TNHH Vận tải Thành Công để thực hiện dự án xây dựng trạm dừng nghỉ. Giá đền bù theo quy định tại Quyết định 364 của Tập Đoàn vào khoảng 1,3 tỷ đồng/ha. Giao cho các bộ phận nghiên cứu phương án mua lại vườn cây cao su bên ngoài để bù vào những diện tích sẽ bị thu hồi trong thời gian tới đồng thời cho phép Cty CP Gỗ Đồng Phú ứng lô thanh lý để cưa cắt, bảo đảm liên tục sản xuất.

Cuối cùng, HĐQT đã thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền với mức giá 105/mệnh giá. Thực hiện trong tháng 12/2016.