DPM dự kiến chi hơn 780 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP (DPM – sàn HOSE) vừa thông qua quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1/2016.

DPM dự kiến chi hơn 780 tỷ đồng tạm ứng cổ tức - Ảnh 1

Theo đó, DPM sẽ dùng nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng công ty để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Như vậy, với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 391,33 triệu cổ phiếu, DPM sẽ phải chi 782,66 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, HĐQT thống nhất giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo cho VSD và HOSE để chốt danh sách cổ đông và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Sau quyết định sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức trên, giá cổ phiếu DPM đã bật tăng mạnh trong phiên sáng nay (ngày 15/11). Sau 2 giờ giao dịch, DPM đã tăng 2,9% lên mức giá 28.300 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh 0,32 triệu đơn vị.

Được biết, 9 tháng năm 2016, Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu 6.247 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.009 tỷ đồng, cùng giảm 16% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm là 1.228 tỷ đồng, 9 tháng, DPM đã hoàn thành 82% kế hoạch cả năm.

T.T