Đốt rơm ngày mùa, bao giờ mới hết?

Tại nhiều trục đường liên thôn, liên xã của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, tình trạng người dân chất rơm rạ thành đống rồi đốt ngay trên đường, trên đồng để lấy tro bón ruộng lại tiếp diễn...