Đột phá trong tạo phôi người

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một công ty ở California (Mỹ) thông báo đã tạo ra phôi vô tính ở người từ các tế bào da người trưởng thành.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/1/84233.cand