"Đột phá trên từng bước đi"

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đó là chủ đề về triển lãm của Công ty Honda Việt Nam (HVN) trong Triển lãm Ô tô Việt Nam 2008 (VAMA Motor Show) được tổ chức tại Trung tâm hội chợ Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) từ 21 đến 25-8.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/178144