Đợt 2 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Tập trung cho công tác lập pháp

Ngày mai (17/6), Quốc hội khóa XV bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ 7 với trọng tâm là công tác lập pháp. Trong 2 tuần làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu và biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.

Quang cảnh một phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh một phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Trong tuần làm việc thứ 4 (17-21/6) của kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật gồm: Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân.

Đồng thời, cho ý kiến ở hội trường về các dự án: Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Cùng với đó là chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dot-2-ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-xv-tap-trung-cho-cong-tac-lap-phap-post814572.html