Đồng ý bồi thường bằng đất ở cho 2 hộ ở Ninh Giang nằm trong dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định đồng ý điều chỉnh 2 lô đất ở thuộc điểm dân cư mới Hào Khê, xã Hưng Long (Ninh Giang) từ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất sang đất để bồi thường cho người bị thu hồi đất thực hiện dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối tại Hải Dương.

Hải Dương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối qua địa bàn tỉnh cho chủ đầu tư và đơn vị thi công

Hải Dương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối qua địa bàn tỉnh cho chủ đầu tư và đơn vị thi công

Đây là 2 hộ cuối cùng có đất nằm trong hành lang đường dây 500kV Nam Định I- Phố Nối qua địa bàn Hải Dương phải thu hồi đất để giải phóng mặt bằng. Các hộ đề xuất được bồi thường bằng đất.

Xét thấy điểm dân cư mới Hào Khê , xã Hưng Long (Ninh Giang) có 2 lô đất ở nông thôn có vị trí, diện tích, giá trị tương đương và UBND huyện Ninh Giang đã 3 lần thực hiện đấu giá nhưng không thành công nên UBND tỉnh đã có quyết định đồng ý điều chỉnh 2 lô đất ở thuộc điểm dân cư mới Hào Khê từ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất sang đất để bồi thường cho người bị thu hồi đất thực hiện dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối tại Hải Dương. Quyết định này căn cứ theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Ninh Giang.

Như vậy, toàn bộ dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối qua địa bàn Hải Dương đã hoàn thành giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trước đó, UBND tỉnh có quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư mới thôn Hào Khê. Trong đó đất ở có tổng diện tích 4.412 m2, bố trí thành 46 lô.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ubnd-tinh-hai-duong-dong-y-boi-thuong-bang-dat-o-cho-2-ho-nam-trong-du-an-duong-day-500kv-nam-dinh-i-pho-noi-384716.html