Đông Triều: Xây dựng xã hội học tập

Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư học tập trên địa bàn thị xã Đông Triều có bước phát triển nhanh và mạnh. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hướng tới mục tiêu xã hội học tập...

Với sự quan tâm sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của nhiều tập thể, cá nhân, truyền thống trọng hiền tài, trọng nhân nghĩa luôn được tiếp nối, trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp thị xã. Thống kê của Hội khuyến học thị xã từ năm 2017 đến nay, có 45.937/52.750 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, trong đó có 44.742 gia đình được công nhận gia đình học tập.

Dòng họ Lê trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2021. (Ảnh của Hội Khuyến học thị xã)

Dòng họ Lê trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2021. (Ảnh của Hội Khuyến học thị xã)

Dòng họ học tập có vai trò quan trọng thúc đẩy hỗ trợ, tạo điều kiện để nuôi dưỡng và phát triển phong trào học tập. Thị xã hiện phát triển được 178 dòng họ học tập. Nhiều xã, phường có số dòng họ đăng ký và được công nhận là dòng họ học tập đạt tỷ lệ cao là Mạo Khê, Đức Chính, Tràng An, Bình Khê, Hồng Thái Đông... Các dòng họ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, động viên, tạo điều kiện cho con, em học tập. Tiêu biểu, Chi 2 dòng họ Nguyễn Đình (khu Xuân Viên, phường Xuân Sơn) có 312 hộ/1.252 khẩu, hiện có 6 tiến sĩ, 38 thạc sĩ, 185 người có trình độ đại học trở lên; hằng năm có trên 95% số gia đình đăng ký và đạt gia đình học tập.

Nhiều gia đình, dòng họ có cách làm hay để lan tỏa tinh thần hiếu học, xây dựng phong trào học tập. Trong đó có việc thành lập ban khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời động viên, khen thưởng, khuyến khích những con em có thành tích học tập tốt. Mỗi lần gặp mặt biểu dương, khen thưởng cũng là dịp gia đình, dòng họ giáo dục ý nghĩa quan trọng của việc học đối với mỗi người, gia đình và cộng đồng, tạo khí thế thi đua học tập trong các thế hệ.

Trường TH&THCS Việt Dân là đơn vị học tập tiêu biểu của xã nhiều năm.

Nhiều đơn vị quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, làm tốt phong trào xây dựng đơn vị học tập, như Trường TH&THCS Việt Dân đạt trường chuẩn quốc gia cấp độ 1; có 100% giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trình độ; duy trì tốt phong trào khuyến học, là đơn vị học tập tiêu biểu của xã Việt Dân nhiều năm.

Công ty CP Gốm Đất Việt thực hiện tốt việc đào tạo nhân lực. Đến nay 100% công nhân đạt chuẩn trình độ nghề nghiệp; 5 năm qua Công ty đã đào tạo 27 kỹ sư trình độ thạc sĩ quản lý; thực hiện tốt công tác khuyến tài, đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng cho sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

Các trung tâm học tập cộng đồng của thị xã đều xây dựng phong trào xã hội học tập, giúp người dân hiểu biết và nắm rõ những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tích cực mời các báo cáo viên là cán bộ các phòng chuyên môn của thị xã, mở các lớp bồi dưỡng cho người dân về các nội dung liên quan đến canh tác cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như Trung tâm Học tập cộng đồng xã Yên Đức tăng cường cho người dân kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh để phát triển du lịch làng quê...

Với những kết quả đạt trong phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TX Đông Triều sẽ là động lực để nâng cao hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài. Qua đó góp phần xây dựng xã hội học tâp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Hiểu Trân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-3205473.html