Đồng tình với Minh Vũ

Dựa hơi Nhà nước để kiếm tiền- Đó là điều khiến dư luận bức xúc.

Ảnh minh họa. Tôi rất tâm đắc với những điều tác giả Minh Vũ nêu trong bài “Bước nhảy hoàn vũ: Có phải ai cũng thích?”. Những chuyện nhảy nhót như vậy nhuốm quá nhiều chất thương mại cũng là chuyện thường bởi đây là chương trình do một công ty truyền thông đứng ra chủ trì. Nhưng đáng nói là nó lại bám vào một Đài truyền hình Nhà nước. Thử hỏi, nếu ba cái chuyện nhảy nhót đó mà không phát trên VTV3 thì có nhiều người xem không? Có nhiều nhà tài trợ nhòm ngó không? Giải thưởng có lớn không? Lưu ý là Đài truyền hình của Nhà nước thì phải phục vụ Nhà nước và nhân dân. Không có lý do gì để cho một số người lấy đó làm công cụ để kiếm tiền bỏ vào túi riêng cả. Công Tâm (Hà Nội)