Đồng tiền đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Ngân hàng Quốc gia Cameroon và Nhà máy đúc tiền Ba Lan Mennica Polska mới đây đã phát triển đồng xu UFO MP-1766 - thiết bị bay hợp pháp đầu tiên trên thế giới.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dong-tien-dau-tien-va-duy-nhat-tren-the-gioi-112413.htm