Đồng thuận cao về sửa đổi Bộ luật Hình sự, miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày 21-10, Quốc hội tiến hành ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp, nghe và thảo luận tại tổ về hai tờ trình của Chính phủ: Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đồng thuận cao về sửa đổi Bộ luật Hình sự, miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp - Ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ. Ảnh: Nhật Nam

Sửa đổi Bộ luật Hình sự một cách toàn diện, thận trọng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đọc Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (BLHS năm 2015), nêu rõ: “Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 27-11-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành bộ luật này, các cơ quan hữu quan đã phát hiện và phản ánh về một số sai sót kỹ thuật, một số quy định chưa hợp lý hoặc khó áp dụng trong bộ luật”. Phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 lần này liên quan đến 141 điều của bộ luật, gồm 18 điều thuộc phần Những quy định chung và 123 điều thuộc phần Các tội phạm, trong đó có 38 điều sửa đổi về kỹ thuật, 102 điều sửa đổi về nội dung quy định trong điều luật và bãi bỏ 1 điều.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Chủ nhiệm Lê Thị Nga trình bày khẳng định: Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với quan điểm của Chính phủ là: Sửa đổi, bổ sung tối đa các sai sót đã được phát hiện; không làm thay đổi các chính sách lớn của BLHS đã được Quốc hội thông qua; bảo đảm góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, trong một chừng mực nhất định, đề nghị Quốc hội cho phép có một vài quy định chưa thể cụ thể hóa hết được mà vẫn phải có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ hoặc nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và án lệ của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao. Việc sửa đổi phải trên cơ sở rà soát, phát hiện hết các sai sót trong BLHS năm 2015.

Thảo luận tại tổ về Tờ trình dự án luật, các đại biểu QH đã tập trung thảo luận, bàn sâu về nhiều nội dung cụ thể cũng như tầm quan trọng của việc sửa đổi BLHS năm 2015 và thời điểm thực hiện. Tại Tổ 1, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải, Tổ trưởng, các đại biểu đã thảo luận rất sôi nổi về dự án luật trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao. Nhìn chung, các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2015 cần được tiến hành một cách toàn diện, thận trọng, bảo đảm tính khả thi cao. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, BLHS là bộ luật có tính chất “xương sống” trong hệ thống pháp luật, tính chuẩn xác của bộ luật này có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Khuyến khích sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

Theo Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, Chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức mà không phân biệt phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hay phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với diện tích đất nông nghiệp (được Nhà nước giao) mà tổ chức đang trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp, Chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Đối với diện tích đất nông nghiệp mà tổ chức không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp, Chính phủ đề nghị trong khi chờ thu hồi, tiếp tục thu 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12.

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban đã cơ bản đồng tình nội dung và thời hạn miễn thuế cho các đối tượng được bổ sung đến hết ngày 31-12-2020. Việc bổ sung đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 4 năm tới sẽ tạo căn cứ pháp lý ổn định, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng được các đoàn thảo luận tại tổ, nêu nhiều ý kiến. Trong đó, riêng tại Tổ 1 Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đã có 8 lượt ý kiến về chủ đề này. Đáng chú ý, các đại biểu cho rằng, việc miễn giảm thuế theo dự thảo nghị quyết sửa đổi của Chính phủ là rất cần thiết. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp thì cần phải tập trung tái cơ cấu ngành này, đồng thời tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho tích tụ ruộng đất. Các đại biểu cũng chỉ ra rằng, Luật Đất đai 2013 đã mở rộng hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhưng để khuyến khích tích tụ ruộng đất, tăng cường sản xuất nông nghiệp quy mô lớn thì phải mở rộng hạn mức hơn nữa.

Theo chương trình, hai tờ trình quan trọng nêu trên sẽ còn được đưa ra thảo luận tại hội trường trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút quyết định.

Thanh Hải - Võ Lâm