Động thổ dự án Trạm cắt 220kV Phước An

Dự án Trạm cắt 220kV Phước An có tổng mức đầu tư 162,72 tỷ đồng, nhằm mục tiêu đấu nối các đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh Bình Định, tăng cường liên kết lưới. Trong tương lai sẽ nâng cấp thành trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bình Định.

Ngày 17-10, tại thôn Đại Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Trung tổ chức lễ động thổ Gói thầu số 8 (PA-W08) “Xây lắp trạm và đường dây nhánh rẽ, bao gồm cả cung cấp cột thép đường dây đấu nối và hệ thống PCCC”, thuộc dự án Trạm cắt 220kV Phước An.

Dự án Trạm cắt 220kV Phước An có tổng mức đầu tư 162,72 tỷ đồng, sử dụng vốn vay TEP của Ngân hàng thế giới (WB) và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và do đơn vị này làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung quản lý điều hành dự án.

Động thổ dự án Trạm cắt 220kV Phước An - Ảnh 1

Các đại biểu động thổ dự án Trạm cắt 220kV Phước An

Được biết, dự án Trạm cắt 220kV Phước Anđược đầu tư xây dựng với mục tiêu đấu nối các đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh Bình Định với mục đích cường liên kết lưới. Trong tương lai sẽ nâng cấp thành trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

Trung Thành