Đồng Tháp, Vĩnh Long tái phát dịch cúm gia cầm và lợn tai xanh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 20-7, Cục Thú y cho biết, Đồng Tháp vừa phát hiện dịch cúm gia cầm mới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127037&sub=127&top=39