Đồng Tháp: Tổng kết 9 năm thực hiện Nghị quyết về công tác quy hoạch, sắp xếp và luân chuyển cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị tổng kết 9 năm thực hiện Nghị quyết 42 và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch, sắp xếp và luân chuyển cán bộ.

Sau 9 năm thực hiện Nghị quyết, tỉnh Đồng Tháp đã có bước chuyển biến tích cực về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, ban ngành tỉnh. Xác định đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới, các cấp ủy và các ngành đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý theo Nghị quyết 42 với tinh thần đổi mới, tiến công.

Qua đó,chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch từng bước được nâng lên, đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ đại biểu trẻ, tỷ lệ nữ và độ tuổi. Trên cơ sở cán bộ quy hoạch, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác đào tạo, từng bước chủ động hơn về công tác nhân sự. Đã có trên 1.000 lượt cán bộ các cấp được luân chuyển theo Nghị quyết 11 đã tạo ra bước đột phá lớn trong công tác cán bộ, góp phần củng cố kịp thời các đơn vị yếu, đào tạo được đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực thực tiễn và trưởng thành, làm chuyển biến rõ nét tư tưởng cục bộ, khép kín, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Qua đánh giá, hầu hết các cán bộ được luân chuyển đều phát huy tốt vai trò ở vị trí công tác mới, hơn 700 đồng chí được điều động, bố trí chức vụ tương đương hoặc cao hơn so với nhiệm vụ ban đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, tỉnh Đồng Tháp cũng còn gặp một số khó khăn vướng mắc như: Nhiều cơ quan đơn vị thiếu cán bộ nguồn, công tác quy hoạch chưa sát thực tế, quy hoạch chưa đúng đối tượng, có trường hợp cán bộ được quy hoạch nhưng chưa đủ điều kiện bố trí…/.