Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ viết tin bài cho cán bộ đoàn cơ sở

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày. Các học viên sẽ được tập huấn về các kỹ năng giao tiếp, viết tin bài, phóng sự…

Ngày 16/10, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 60 học viên là cán bộ Đoàn cơ sở Công an các đơn vị địa phương.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18/10. Theo đó, các học viên sẽ được tập huấn về các kỹ năng giao tiếp, viết tin bài, phóng sự, phương pháp tổ chức tham gia trò chơi lớn trong hội trại, sinh hoạt cộng đồng và những vấn đề cơ bản về tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh