Đồng Tháp: Phát động phong trào thi đua năm 2017

Ngày 9/2, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đồng Tháp: Phát động phong trào thi đua năm 2017 - Ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2016. Ảnh: VK

Năm 2016, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh với nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, ngành, đơn vị; tạo khí thế mới và động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì 6,38% trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Điểm nổi bật là các phong trào thi đua đều hướng về cơ sở và người lao động. Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, các tập thể, cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp được nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước tại Đồng Tháp, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể và 18 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 11 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân vì sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Văn Dương yêu cầu từng cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị, gắn kết chặt chẽ với những nhiệm vụ, đề án trọng tâm của tỉnh.

“Trong mỗi phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Dịp này, đại diện các Cụm trưởng, Khối trưởng Khối Thi đua ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Thủ trưởng các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ký kết thực hiện cải cách hành chính năm 2017 và thực hiện các tiêu chí, đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Cảnh Nhật