Đồng Tháp: Kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng

Ngày 12/9, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố quyết định thành lập tổ kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định kiểm tra. Ảnh: CN

Tổ kiểm tra gồm 5 thành viên, do ông Nguyễn Tân Đông, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp làm Tổ trưởng.

Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/1/2017 - 30/6/2018.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra, tổ kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Chánh Thanh tra phê duyệt.

Tổ kiểm tra sẽ đánh giá việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CN

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đối với các nội dung được kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra đề xuất Chánh Thanh tra chỉ đạo.

Cảnh Nhật