Đồng Tháp: Không mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực có xu hướng bão hòa

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Ngày 9-9-2009, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản số 40/UBND-CN gửi các Sở ngành, địa phương và doanh nghiệp trực thuộc để yêu cầu cân nhắc tìm hiểu kỹ các dự án đầu tư đăng ký mới.

    Đặc biệt, UBND tỉnh nhấn mạnh: “Không mời gọi đầu tư các lĩnh vực đầu tư đã có xu hướng bão hòa (cụ thể như chế biến thủy sản đông lạnh và chế biến thức ăn thủy sản...) và chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư hạ tầng và các địa phương, phải tích cực tiếp cận với nhà đầu tư đã đăng ký nhận đất để thúc đẩy sớm triển khai dự án và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư. Sớm giải quyết dứt điểm các trường hợp không có khả năng đầu tư hoặc không còn tha thiết đầu tư để hạn chế việc đầu cơ đất...” Trương Ngọc

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=20527