Đồng Tháp: Hơn 20.000 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị

  Sở GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho hơn 20.000 cán bộ quản lý và giáo viên ngành GD&ĐT.

  Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT Đồng Tháp.

  Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT Đồng Tháp.

  Lớp bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Sở GD&ĐT Đồng Tháp đến 351 điểm cầu các huyện, thành phố với tổng cộng 20.023 đại biểu tham dự.

  Theo đó, cán bộ quản lý và giáo viên được triển khai Kế hoạch số 86 ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

  Lãnh đạo Sở GD&ĐT quán triệt Kế hoạch số 376 ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch phát triển giáo dục tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; một số nội dung trọng tâm chuẩn bị khai giảng năm học 2022 - 2023…

  Đợt bồi dưỡng chính trị nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT nắm rõ những chủ trương mới, vận dụng phù hợp vào công tác quản lý và giảng dạy tại đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

  Bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành yêu cầu các đơn vị sau hội nghị triển khai của tỉnh, cán bộ quản lý triển khai đến giáo viên, nhân viên tại đơn vị bằng hình thức phù hợp, đảm bảo về nội dung, không qua loa, hình thức...

  Quốc Ngữ

  Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dong-thap-hon-20-000-can-bo-giao-vien-duoc-boi-duong-chinh-tri-post604657.html