Đồng Tháp: Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho HSSV 40%

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp công bố công văn số 956/BHXH-QLT của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với HSSV giai đoạn 2017 - 2020.

Đồng Tháp: Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho HSSV 40% - Ảnh 1

Theo công văn này, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất mức đóng bảo hiểm y tế với HSSV giai đoạn 2017 - 2020 là 40%, trong đó ngân sách trung ương 30%, ngân sách địa phương 10%.

Để kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Bảo hiểm Xã hội huyện, thị, thành phố phối hợp với các Phòng GD&ĐT tổ chức triển khai ngay cho nhà trường chỉ thu phần tự đóng của HSSV 60% mệnh giá đối với thẻ có giá trị sử dụng từ 1/1/2017.

Trường hợp HSSV đã đóng tiền, phần tự đóng là 70%, thực hiện hoàn trả 10% mức đóng kể từ tháng 1/2017 đến tháng thẻ hết giá trị sử dụng.