Đồng Tháp: Giải quyết khiếu nại đạt trên 95%

Ngày 20/10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CN

Qua 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Trong đó, các khiếu nại được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo giải quyết ngay khi phát sinh từ cơ sở với tỷ lệ đạt trên 90%, từ đó giúp hạn chế các vụ khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Trong 4 năm qua, các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh đã giải quyết 5.850 trong tổng số 6.112 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt trên 95%. Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh giải quyết 295 vụ việc, đạt gần 94%; thủ trưởng các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giải quyết 1.189 vụ việc, đạt gần 89%; Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố giải quyết 4.366 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt gần 98%.

Phân tích kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại cho thấy, trên 37% vụ việc khiếu nại đúng; trên 53% vụ việc khiếu nại sai; trên 9% vụ việc khiếu nại đúng một phần.

Về giải quyết tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh đã giải quyết 167 trong tổng số 191 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt trên 87%. Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh giải quyết 24 vụ việc, đạt 100%; thủ trưởng các sở, ngành giải quyết 16 vụ việc, đạt 100%; Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố giải quyết 127 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt trên 84%.

Toàn tỉnh đã tổ chức 167 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 126 đơn vị, kết quả có 39 đơn vị sai phạm; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 35 tổ chức và 7 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 5 cá nhân.

Cảnh Nhật