Đồng Tháp: Công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 22/2, Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương và các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Đồng Tháp là tỉnh thứ 4 ở vùng ĐBSCL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh. Phát triển hài hòa 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường, đặt mục tiêu phát triển đến năm 2030, Đồng Tháp là tỉnh có trình độ phát triển khá, nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số, một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại.

Tỉnh tập trung 6 nhóm giải pháp về: huy động vốn đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; môi trường, khoa học và công nghệ; cơ chế, chính sách liên kết phát triển; quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. Trong đó tập trung xây dựng Đề án tổng thể “xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Linh Có

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dong-thap-cong-bo-quy-hoach-tinh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-211539.htm