Đồng Tháp: 60% HTX nông nghiệp chưa có trụ sở làm việc

    Gốc

    Sở Nông nghiệp-phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh hiện có 142 HTX nông nghiệp đang hoạt động, với trên 16 ngàn xã viên, hơn 34.589 ha đất nông nghiệp, có tổng vốn điều lệ 34,7 tỷ đồng và tổng vốn hoạt động là 54,7 tỷ đồng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17796