Dòng thác người đang đổ về đền Trần 'cầu an'

Mặc dù lễ khai ấn đền Trần diễn ra và 0 giờ đêm nay, nhưng giờ này, dòng người tâp nập đang đổ về đây.

Mọi công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức tiến hành chu đáo, dù phải tới nửa đêm, lễ khai ấn mới diễn ra nhưng ngay từ bây giờ dòng người đã tấp nập đổ về cầu an đầu năm.

Người dân thành tâm cầu nguyện một năm mới an lành cho gia đình.

Định Nguyễn- Xuân Tùng