Đồng Nai: Thu hút hơn 1,6 tỷ USD vốn FDI

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tổng số vốn thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đến giữa tháng 12/2013 đã đạt hơn 1,6 tỷ USD, vượt xa so với chỉ tiêu đề ra (0,8-1 tỷ USD).

Sản xuất ở Công ty hữu hạn công nghiệp chính xác Việt Nam - VPIC (100% vốn Đài Loan) tại Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom. Ảnh: Báo Đồng Nai

Trong đó có 78 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký trên 800 triệu USD, chủ yếu là các dự án nằm trong khu công nghiệp. Ngoài ra, có 73 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng gần 770 triệu USD.

Tỉnh Đồng Nai là một trong những địa phương về đích sớm trong thu hút vốn FDI của năm 2013. So với chỉ tiêu đề ra đầu năm (0,8-1 tỷ USD) thì lượng vốn đăng ký thực tế đã vượt khá xa. Tính đến nay, đã có gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh Đồng Nai, đứng đầu là: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc…

Đặc biệt trong năm 2013, tỉnh Đồng Nai đã thu hút được nhiều dự án có công nghệ cao, ít tác động đến môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ giảm dần các dự án đầu tư có tính chất gia công, sử dụng nhiều lao động và gây tác động đến môi trường.

Vi Lâm