Đồng Nai: Thu hút gần 10.700 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước

Trong gần 10 tháng của năm 2016, tỉnh Đồng Nai đã thu hút được khoảng 10.700 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước phần lớn đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, khu dân cư, khu du lịch…

Đồng Nai: Thu hút gần 10.700 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước - Ảnh 1

Thông tin từ Sở Kế hoạch tỉnh Đồng Nai cho biết, trong gần 10 tháng của năm 2016 địa phương này đã thu hút được gần 10.700 tỷ đồng tư vốn đầu tư trong nước. Trong đó, có 35 dự án cấp mới với tổng vốn khoảng 9.900 tỷ đồng và 8 dự án xin điều chỉnh tăng vốn gần 800 tỷ đồng.

Các dự án trong nước đăng ký mới phần lớn là đầu tư ngoài khu công nghiệp. Như vậy, tính từ trước đến nay Đồng Nai thu hút khoảng 676 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đăng ký gần 187,3 ngàn tỷ đồng. Số dự án còn hiệu lực là 639 dự án với tổng vốn 157,6 ngàn tỷ đồng. Các dự án có vốn đầu tư trong nước phần lớn đầu tư vào các lĩnh vực: hạ tầng, khu dân cư, khu du lịch...

PV