Đồng Nai tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đồng Nai tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp - Ảnh 1

Hải quan Đồng Nai hướng dẫn DN làm thủ tục

Theo nội dung cam kết giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, Đồng Nai phấn đấu đến năm 2020 sẽ có khoảng 32.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Do đó, việc xây dựng kế hoạch phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 nhằm kích thích nguồn lực tài chính, ý tưởng trong dân từ đó thành lập doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phát triển doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của các cá nhân, tổ chức trên cơ sở các chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn, các chính sách tín dụng, phát triển hoạt động khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và xây dựng các chính sách hỗ trợ, đồng hành giúp cho ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp hoàn thiện hơn.

Cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp trên địa bàn nhằm thông tin tuyên truyền, thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp, thông qua đó quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp hiệu quả. Cùng với đó, hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp nhằm bổ sung kiến thức về quản lý, kế toán, tài chính, khả năng dự án… nâng cao hơn nữa vai trò điều hành, quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp.

Các sở, ban ngành trong tỉnh cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý, hỗ trợ quản lý, bao gồm việc tiếp cận các phần mềm quản lý về kế toán, các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng. Qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ xây dựng quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ việc tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách của nhà nước…

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hết sức gay gắt, các doanh nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc gia nhập thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp. Do đó, ý tưởng kinh doanh tốt là vấn đề then chốt trong sự thành công của doanh nghiệp giai đoạn hiện nay.

Xác định được ý tưởng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững chắc. Quá trình khởi nghiệp của doanh nghiệp từ khi ý tưởng được hình thành đến khi áp dụng vào thực tế càng được chú trọng đầu tư càng có tính khả thi trong thực tế, doanh nghiệp sẽ hoạt động có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nguyễn Hiền