Đồng Nai tách dự án giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Ngày 21/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã thống nhất chủ trương tách dự án giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 1 và thành phần 2 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dong-nai-tach-du-an-giai-phong-mat-bang-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-111810.htm