Đồng Nai miễn, giảm gần 12.000 tỷ đồng lãi vay

    Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, để tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến cuối tháng 6 này, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay cho khoảng 27 nghìn doanh nghiệp, hộ gia đình với tổng giá trị nợ lũy kế là gần 12 nghìn tỷ đồng.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dong-nai-mien-giam-gan-12000-ty-dong-lai-vay-43750.htm