Đồng Nai lên kế hoạch di dời doanh nghiệp thuộc ngành nghề ô nhiễm vào khu công nghiệp

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc xây dựng Đề án di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch này, trong giai đoạn đầu tiên từ nay tới năm 2030, Đồng Nai sẽ tập trung vào việc di dời các cơ sở sản xuất gây tiếng ồn lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Các doanh nghiệp này sẽ được di dời vào các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải và khí thải hiện đại.

Giai đoạn sau năm 2030, Đồng Nai sẽ di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư không còn phù hợp với quy hoạch. Đối với doanh nghiệp quy mô lớn thì sẽ di dời vào các khu công nghiệp; Doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa sẽ di dời vào các khu hoặc cụm công nghiệp; Doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất siêu nhỏ có thể di dời vào cụm công nghiệp hoặc có thể chuyển đổi công năng từ sản xuất công nghiệp sang thương mại dịch vụ cho phù hợp quy hoạch.

 Đồng Nai sẽ tiến hành di dời nhiều cơ sở sản xuất vào khu công nghiệp

Đồng Nai sẽ tiến hành di dời nhiều cơ sở sản xuất vào khu công nghiệp

Về chính sách hỗ trợ khi di dời, doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất đề xuất cơ chế, trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp, UBND cấp huyện nghiên cứu, sau đó đề xuất với UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Đề án di dời sẽ được xây dựng thành 2 đề án riêng. Trong đó, Đề án di dời cấp huyện được giao cho các huyện xây dựng, hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2024. Còn Đề án di dời cấp tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Công thương xây dựng và hoàn thành trong năm 2025. UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu khi xây dựng Đề án di dời các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp cấp tỉnh phải xác định rõ cơ sở pháp lý, chính sách hỗ trợ di dời.

Ngoài ra, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai được giao rà soát diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp đến năm 2030, trong đó dành tối thiểu 5 ha hoặc tối thiểu 3% tổng diện tích đất của khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo thuê lại.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có cuộc đối thoại với các doanh nghiệp, HTX về vấn đề di dời. Nhiều doanh nghiệp cho rằng đang gặp khó khăn về kinh tế, nguồn lực nên kiến nghị lùi thời hạn di dời để ổn định sản xuất. Ngoài ra, các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ giảm tiền thuê đất và kinh phí di dời cùng các chính sách ưu tiên khác cho doanh nghiệp phải chuyển đến địa điểm mới.

An Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dong-nai-len-ke-hoach-di-doi-doanh-nghiep-thuoc-nganh-nghe-o-nhiem-vao-khu-cong-nghiep-post296363.html