Đồng Nai là 1 trong 2 đơn vị điểm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Chiều 26/9, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), đoàn công tác của Bộ Tư pháp do ông Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) làm trưởng đoàn đã tổ chức Tọa đàm tình hình PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi tọa đàm, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cho biết, trong thời gian qua luôn quan tâm đến việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Hiện đội ngũ công chức làm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trên 3,3 ngàn người (280 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 350 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và hơn 2,6 ngàn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã).

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng NaiPhan Quang Tuấn trình bày kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng NaiPhan Quang Tuấn trình bày kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức các hoạt động PBGDPL có quy mô trên phạm vi toàn tỉnh như: cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật. Sở Tư pháp còn tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL. Đặc biệt, các đơn vị đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác PBGDPL đạt hiệu quả tốt...Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác PBGDPL được các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả.

Đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó cục trưởng Cục PBGDPL (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên (Chủ trì tọa đàm) đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cũng như những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả về công tác PBGDPL. Điều đó đã thể hiện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên phát biểu tại buổi tọa đàm

Đồng thời, Phó cục trưởng Cục PBGDPL (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên đã nêu ra các nội dung định hướng để tỉnh Đồng Nai quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL…

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, Đồng Nai và Sóc Trăng là 2 đơn vị điểm thực hiện tốt công tác PBGDPL.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dong-nai-la-1-trong-2-don-vi-diem-thuc-hien-tot-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-post489559.html