Đồng Nai: Cấp miễn phí hơn 30 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật

Ngày 13/12, thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, tính đến giữa tháng 12-2022, BHXH tỉnh đã cấp trên 30,4 nghìn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người khuyết tật.

Theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai, rất nhiều người dân được hỗ trợ miễn phí, hỗ trợ mức đóng BHYT

Theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai, rất nhiều người dân được hỗ trợ miễn phí, hỗ trợ mức đóng BHYT

Số thẻ BHYT này được cấp theo nhóm Người khuyết tật (NKT) thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và Học sinh khuyết tật được cấp thẻ tại các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025.

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và xã hội Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có khoảng 50 ngàn NKT, trong đó, số NKT đặc biệt nặng và nặng đang hưởng trợ cấp thường xuyên của Nhà nước là 32,2 ngàn người và còn hơn 17,7 ngàn NKT nhẹ.

Ngoài nguồn lực từ ngân sách, trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai thực hiện nhiều dự án, chương trình hỗ trợ NKT do các tổ chức tài trợ. Trong đó có dự án Thực thi quyền và trị liệu cho NKT do Hội Trợ giúp NKT Việt Nam thực hiện từ năm 2019-2023; dự án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Tổ chức Phục vụ trẻ em quốc tế Holt thực hiện; dự án Bảo trợ giáo dục do Hiệp hội Christina Noble Children's Foundation tài trợ… Những chương trình, dự án này đã và đang thực hiện các giải pháp hỗ trợ NKT cùng thân nhân tiếp cận các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng.

Một điểm đáng chú ý là mức trợ cấp của tỉnh dành cho NKT luôn cao hơn so với mức chung mà Trung ương quy định. Cụ thể, tùy mức độ khuyết tật cụ thể mà NKT trên địa bàn tỉnh được hưởng mức trợ cấp từ 300-900 ngàn đồng/người/tháng và người chăm sóc NKT cũng được trợ cấp tiền nuôi dưỡng NKT hàng tháng. So với mức trợ cấp theo quy định chung của Trung ương chỉ từ 300-480 ngàn đồng/tháng/người thì giá trị trợ cấp mà tỉnh đang hỗ trợ cho NKT cao hơn rất nhiều.

Lan Hương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dong-nai-cap-mien-phi-hon-30-nghin-the-bao-hiem-y-te-cho-nguoi-khuyet-tat-5704803.html