Đồng minh truyền thống và đối tác thực tế

    Gốc

    Hanoinet - Với hợp tác kinh tế, thương mại làm trọng tâm trong nghị trình chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới LB Nga, CH Séc, Ba Lan, Việt Nam một lần nữa tái khẳng định quyết tâm tạo dựng đối tác làm ăn thiết thực với những đồng minh cũ thời kỳ chiến tranh. Lợi ích kinh tế chứ không phải ý thức hệ, sẽ là rường cột cho mối quan hệ từng bị nguội lạnh trong những năm 90 do những mối bận tâm riêng của mỗi nước.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=22646