Đồng minh của Nga do dự

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Các nước thuộc tổ chức Hợp tác an ninh CSTO ủng hộ việc bảo đảm an ninh chắc chắn, nhưng chưa chính thức công nhận độc lập, cho Nam Ossetia và Apkhadia.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/51408/default.aspx