Động lực và niềm tin

Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, nhất trí ban hành 3 nghị quyết và quyết định một số vấn đề quan trọng. Dư luận đánh giá cao kết quả của hội nghị, tạo động lực mới cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam, đặc biệt là củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đổi mới về tư duy

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện quan trọng. Đó là Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong đó, Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân được dư luận hết sức quan tâm, đánh giá cao, đặt nhiều kỳ vọng, nhất là thông điệp: “… xóa bỏ mọi định kiến, rào cản; cải cách mạnh các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước, doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động; đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch; ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, đặc biệt là phòng chống mọi biểu hiện của "chủ nghĩa tư bản thân hữu", quan hệ "lợi ích nhóm", "thao túng chính sách", cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính". Đại tá Doãn Thạch Khôi (nguyên cán bộ Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng) nhận định, quyết nghị của Trung ương thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phù hợp với yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế đất nước đang đặt ra.

Khu vực kinh tế tư nhân có gần 500.000 doanh nghiệp và 4,6 triệu hộ kinh doanh cá thể, chiếm tỷ trọng trong GDP khoảng 40%. Việc Trung ương ban hành Nghị quyết xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là sự khích lệ to lớn đối với thành phần kinh tế này.

Ở góc độ của người kinh doanh, ông Lê Đình Hà (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) cho hay: “Tôi đang ấp ủ dự định khởi nghiệp. Khi nghe thông tin về quyết nghị này của Trung ương, tôi có thêm động lực để phấn đấu. Đặc biệt, việc Trung ương nêu rõ quan điểm: Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đây sẽ là tiền đề để những người đang khởi nghiệp phát huy sức sáng tạo”. Cùng với niềm phấn khởi, dư luận, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn, Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, thực sự tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển.

Niềm tin được củng cố

Tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Theo TS Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, việc quan trọng nhất hiện nay là thực hiện nghị quyết. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; trước hết là tăng cường hoàn thiện thể chế, pháp luật, ưu tiên những bộ luật, cơ chế chính sách trực tiếp hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển. Các cấp, các ngành xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình hành động sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu phát triển của kinh tế tư nhân...

Những nội dung trên được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao. Ông Nghiêm Văn Phái (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) nhận định, các hình thức xử lý kỷ luật của Đảng đối với cán bộ cấp cao có sai phạm, trong đó có đồng chí Đinh La Thăng là đúng đắn, thấu tình đạt lý. Đây là những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Kết quả xử lý kỷ luật cán bộ lần này còn cho thấy sự đoàn kết, thống nhất rất cao trong Đảng. Thiếu tướng - GS.TS Nguyễn Tụ (70 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y) cho rằng: “Kết quả xử lý kỷ luật cán bộ tại Hội nghị Trung ương lần này đã khẳng định kỷ cương của Đảng rất nghiêm minh, đồng thời củng cố niềm tin của đảng viên, của nhân dân đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng”.

Dư luận nhân dân càng phấn khởi, tin tưởng hơn khi trong buổi tiếp xúc với cử tri Hà Nội mới đây, nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sau Hội nghị Trung ương năm, dư luận nhìn chung rất tốt. Tuy vậy, còn nhiều việc phải làm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang tiếp tục làm quyết liệt.

Quốc Bình