Đồng loạt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại Hà Nội

Trong 2 ngày qua, 5 đoàn thanh tra, xét nghiệm lưu động thực phẩm của Bộ Y tế đã đồng loạt kiểm tra những khu vực trọng điểm về dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm của Hà Nội.