Đồng hồ "lạ"

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Một căn phòng cá tính cho các bạn trẻ thường được thể hiện qua những đồ vật trang trí. Đừng nghĩ đồng hồ chỉ đơn giản là một công cụ để đo đạc thời gian, bạn hãy thử bước vào thế giới...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/machban/2008/08/24/082819/2079