Đồng hồ không chỉ để xem giờ

Xem giờ bằng đồng hồ thì bình thường quá. Nhiều hãng sản xuất đang đưa ra một công năng mới cho những chiếc máy thời gian: xem phim, mốt chơi mới của dân nghiền công nghệ thế giới.